Nadační fond na podporu kulturního dědictví a vzdělávání

Práce nadačního fondu
směřuje do následujících oblastí

Naším cílem je vytváření alternativních finančních zdrojů na podporu prospěšných projektů a aktivit, které nemohou být dostatečně financovány ze státního rozpočtu ani z rozpočtů krajů a obcí ...

Podporujeme projekty, jejichž předmětem je ochrana, údržba, rozvoj a propgace kulturního a historického dědictví a památek ...

Podporujeme vzdělávací aktivity, včetně podpory projektu stálého vzdělávacígo střediska a podpory aktivit související s péčí o děti žijící mimo rodinu ... Regionálně se zaměřujeme především na projekty související s Krajem Vysočina ...

Soubory ke stažení

Realizované projekty SPES
Přehled vybraných projektů včetně fotodokumentace ...
Žádost o spolupráci
Vyplněný a podepsaný dokument posílejte prosím e-mailem případně poštou ...
Logo SPES
Zde si můžete stáhnout logo Nadačního fondu SPES pro vaši prezentaci ...
Informační leták
Leták Nadačního fondu SPES ke stažení ...

 

Podporujeme

 
© Copyright 2015 Nadační fond SPES
Všechna práva vyhrazena.